ANALIZA STANJA AVTONOMNEGA MLADINSKEGA SEKTORJA NA JESENICAH

naslovnica

Mladinski svet Jesenice je v okviru projekta Delovni vikend mladinskih aktivistov, izvedel analizo mladinskega sektorja na Gorenjskem. Projekt je v okviru Javnega razpisa za mladinske projekte v občini Jesenice za leto 2016 podprla Občina Jesenice. Podatki so bili zbrani iz odgovorov na anketni vprašalnik, ki smo ga poslali vsem občinam Gorenjske. Ker so na anketo odgovorili zgolj iz sedmih od osemnajstih občin, so bili ostali podatki zbrani iz javno dostopnih informacij prek spleta ter prek mladinskih aktivistov iz posameznih občin. Podatke smo pridobivali v obdobju od 15. oktobra do 5. decembra 2016.

Namen analize je pridobiti celovit posnetek stanja na področju avtonomnega mladinskega sektorja na Gorenjskem. Podpora mladim se lahko kaže v različnih oblikah, zato se v naši raziskavi osredotočamo zgolj na avtonomijo mladih znotraj družbenih odnosov. Iz teh razlogov pri pregledu proračunov izpuščamo sredstva, do katerih mladi sami nimajo dostopa.

Mlade opredeljujemo v skladu s trenutno zakonodajo, ki v to skupino uvršča vse osebe v starostni skupini od 15. do 29. leta. Kot mladinske organizacije opredeljujemo vse organizacije, kjer vsaj 90 odstotkov članov pripada omenjeni starostni skupini. Kriterij izhaja iz 11. Člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Kriterij smo povzeli, ker smatramo, da so za našo raziskavo ključni akterji, ki se primarno ukvarjajo z mladinsko problematiko in ne na primer s kulturo, športom ipd.

Iz podatkov je mogoče okvirno razbrati, kako avtonomna in aktivna v družbenem udejstvovanju je mladina posameznih občin ter v kolikšni meri so mladi pri tem podprti. Ti osnovni podatki odpirajo pot nadaljnji podrobni analizi tega področja, ki v času vedno večje odvisnosti mladih od starejših postaja vedno bolj aktualno.

Analiza je dostopna na povezavi: infografika-2016-koncna