O nas

O Mladinskem svetu Jesenice:

Mladinski svet Jesenice je organizacija, ki od leta 2012 združuje mlade v Občini Jesenice. Na lokalni ravni izvaja mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj mladinskih organizacij in spodbuja mlade, da sodelujejo pri uresničevanju občinske mladinske politike. V okviru tega organizira projekte, ki mladim ponujajo znanja in veščine za njihovo opolnomočenje in jim nudi mentorstvo ter orodja za udejstvovanje na ključnih področjih javnega življenja.

Mladinski svet Jesenice (v nadaljevanju MSJ) je v občini gotovo najbolj poznan zaradi prvega jeseniškega festivala “Festeelval”, ki ga je leta 2014 prvič organizirala ravno tedanja MSJ ekipa. Eden izmed med bolj vidnih projektov je tudi dobrodelni enotedenski dogodek “Teden dobre volje”, v okviru katerega se med drugim odvija dogodek “Jeseniške šole za lepši jutri”. 

Več o MSJ projektih si lahko preberete pod razdelkom “Projekti”