Sodelovanje z Občino Jesenice

Nevladne organizacije pogosto predstavljajo most med člani_cami in političnimi odločevalkami_ci. Tako tudi MSJ predstavlja most med organizirano mladino in predstavnicami_ki Občine Jesenice. Sodelovanje poteka v obliki raznih projektov, formalnih in neformalnih sestankov, za doseganje strateških ciljev pa je bila oblikovana tudi Delovna skupina za mlade. MSJ na enem mestu zbira potrebe mladih in organiziranih skupin mladih in le te redno predstavlja predstavnicam_kom Občine Jesenice.

Župan
Na fotografiji župan Blaž Račič, ki se je udeležil naše prireditve “Jeseniške šole za lepši jutri”.